Hôm nay chúng ta sẽ nói về Quy Y trong Đạo giáo. Quy y Đạo giáo là quy y Tam Bảo và khi chúng ta quy y “Tam Bảo” cũng chính là chúng quy y chính mình, chúng ta đưa linh hồn và nguyên thần quy vị.
Hỏi: Vậy thế nào là Quy Y.
Đáp: Quy y có nghĩa là quy phục, nương tựa, Đạo giáo nhấn mạnh:
Đệ nhất: Quy y vô thượng “Đạo bảo”, tức quy y “Thái thượng vô cực đại đạo”, có thể vĩnh thoát luân hồi;
Đệ nhị: Quy y vô thượng “Kinh bảo”, tức quy y “36 bộ tôn kinh”, có thể đắc chính pháp;
Đệ tam: Quy y “Vô thượng sư bảo”, tức quy y “Huyền trung đại pháp sư”, có thể không rơi tà kiến.
Hỏi: Quy Y như thế nào?
Đáp: Tìm kiếm sư phụ, xin quy y, sau khi được chấp thuận thì điền vào đơn quy y và tổ chức lễ quy y theo nghi lễ của Đạo giáo.
Hỏi: Quy y Đạo giáo yêu cầu như thế nào? Quy y nhất định phải xuất gia sao?
Đáp: Người theo Đạo giáo không bị giới hạn bởi vùng miền, nghề nghiệp, giới tính, dân tộc, phong tục, v.v.. Quy y chưa chắc muốn xuất gia, ở nhà đồng dạng có thể quy y nhập đạo, tên gọi tắt Cư Sĩ. Bất cứ ai tin vào Đạo giáo, tôn trọng Đạo giáo, yêu thích Đạo giáo hoặc đang tu luyện sức khỏe Đạo giáo, nghiên cứu Đạo giáo, thực hành Đạo giáo, v.v. đều có thể đăng ký. Những người học tập Đạo giáo phải làm gương cho người khác với những yêu cầu nghiêm ngặt tuân theo lời thầy dạy, các quy tắc của Đạo giáo, sống nhân hậu, giản dị, không trộm cắp, cướp bóc, hống hách,... Làm việc tốt, siêng năng, tận tâm, cởi mở, đoàn kết, hợp tác, tu dưỡng đạo đức và duy trì Đạo Giáo.
Nguồn: Sưu Tầm