Cúng cô hồn là việc quan trọng của người Việt từ nhiều đời nay nhưng thời gian và địa điểm để thực hiện các nghi thức không phải ai cũng biết.