Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Thần thái của đôi mắt có thể biểu hiện trí lực và tình cảm nên có thể đoán được tính cách người qua tướng mắt.