Các hệ phái Lỗ Ban cho dù là chính tông hay là Lỗ ban Sát của Việt Nam thì đều có sự ảnh hưởng của Phật Giáo, các phái Tiên Gia khác như Mao Sơn, Côn Lôn, Thiên Sư, Long Hổ thì đều có cách tu luyện và câu chú thuần chất Tiên Đạo, ngay cả khi tác pháp của họ cũng vậy, lấy tha lực của Tiên Giới làm trợ giúp, còn Lỗ Ban thì có thêm bên Phật Giáo, như các Phù trị tà của Lỗ Ban Tiên Sư Trung Hoa thì có thêm các câu chú như Nam Mô A Di, hoặc vẽ tên của Phổ Am Đại Sư, thậm chí các bùa trấn yểm cũng có thêm các Mật Tự Phật Giáo, cách thức tu luyện Bùa của Lỗ Ban Việt Nam thì lại tương đôí giống Mật Tông, tuy nhiên Lỗ Ban có nguồn gốc Tiên Đạo nhưng lại ít chú trọng đến Thủ Ấn giống như các phái Tiên Gia khác.

Về căn bản người luyện Bùa Lỗ Ban thường luyện vào các giờ Tý – Ngọ - Mão – Dậu. 1 lá Bùa khi được thầy truyền cho họ sẽ tập luyện quán tưởng nó trong đầu như các cách trên, luyện khoảng từ 21 đến 108 ngày là có thể sử dụng được lá Bùa đó, các pháp sư cao tay thậm chí còn không cần vẽ Bùa ra giấy mà họ chỉ cần nghĩ đến Bùa là đã có thể tác pháp rồi, vì khi đó Bùa và cơ thể hòa vào là 1.

Nghi Thức Luyện Phép ( 1 dòng Lỗ Ban )
Thường luyện vào giờ Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Người luyện phép cần tắm rửa sạch sẽ.
- Thắp 3 nén hương cầm ở tay, 2 tay chắp lại.
- Quán tưởng linh phù sau.
- Các linh phù này được gọi là Bùa Luyện Phép.
- Đọc chú Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn. ( Ám Lam Xóa Ha ) 7 lần.
- Đọc Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn 

Án ta phạ, bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

- Đọc chú Niệm Hương
( Nam Mô A Di Đà Phật ) 3 lần.
Hách hách dương dương.
Nhật xuất đông phương.
Vạn sự thần pháp kiết tường.
Hộ thần đệ tử thủ chấp phần hương.
Họa linh phù tổ sư tiên sư chứng giám.
Án thiên linh linh.
Án địa linh linh.
Ngã linh thần phù lai ứng hiện.
Án thiên viên địa phương thập nhị công chương.
Thần phù đáo thử trừ tà ma, quỷ mị bất đáo vãng lai.
Trừ bệnh trừ tai ương
( Nam mô phật tổ Minh Dương Bồ Tát Ma Ha Tát ) 3 lần.


Bắt Ấn Hội Tổ : Bấm ngón tay cái vào ngón Tý của 2 lòng bàn tay,sau đó đưa lên bấm vào móng tay của ngón áp út,móc hai ngón trỏ và giữa vào nhau,ngón út dựng đứng.Đặt ấn Hội Tổ lên sát ngực và đọc. CHÚ HỘI TỔ như sau :

(Nam mô Phật Tổ Như lai chứng minh.
Đạt ma Tổ sư chứng minh.
Nam mô Tam giáo Đạo sư Tam Thập lục Tổ.
Tổ Xiêm,Tổ Lèo,Tổ Miên,Tổ Mọi.
Mình dưới Châu giang –Bà lai đàng Chà.
Mẹ sanh,mẹ Lục,ông Lục Phật Tổ,Cửu Thiên Huyền nữ,Lỗ Ban chơn tử, Hoàng Cơ tổ sư
Thập nhị Thời Thần.
12 vị Thần Bùa,Thập lục ông Tà bà Tà ,bà Lục.
Cảm ứng chứng minh cho Đệ tử là ..... –TUỔI .... đả thông Huệ Tâm,Huệ Nhãn,Huệ Nhĩ,Huệ Thiệt,Huệ Khẩu, đắc quả Linh phù cứu Thế trợ dân.


• Xả ấn hội tổ lên trên đầu để khỏi đánh trúng các vong linh vô tình đứng gần.
• Đọc xong xá 3 xá.
Căn Bản Luyện Phép Lỗ Ban 12803054_1545892329044242_6929361502859219949_n

• THỈNH TỔ LỖ BAN :
Nam mô vạn Pháp Lỗ Ban.
Nam mô Tiên sư Lỗ Ban.
Nam mô vần vận chuyển.
Nam mô thanh tịnh vận chuyển .
Chư Thần vãng lai trợ trì Đệ tử ... pháp danh...–Tuổi .... luyện phép cứu nhân độ Thế.
Sâm ăn băn khoăn –Ba ra rơ tá –Bơ rơ bơ rơ mặc mặc –Cẩn thỉnh Thần minh bảo trì cấp cấp như luật lệnh. ) –3 lần.

• Trong khi đọc Quán tưởng BÙA LỖ BAN như trên.

Ngũ Tổ Lỗ Ban.
Trong dòng Lỗ Ban Nam Tông có thêm Ngũ Tổ Lỗ Ban các vị này mỗi vị sẽ có 1 chữ Bùa riêng, các chữ bùa sẽ tương tự như bài vị của chư thần .

Ngũ Công Vương Phật Chú ( Ngũ Tổ Lỗ Ban )
- Cẩn thỉnh Đông Phương Thanh Đế Chí Công Vương Phật lai ứng giáng hạ độ linh thần phù.
- Cẩn thỉnh Tây Phương Bạch Đế Hoá Công Vương Phật lai ứng giáng hạ độ linh thần phù.
- Cẩn thỉnh Nam Phương Xích Đế Bửu Công Vương Phật lai ứng giáng hạ độ linh thần phù.
- Cẩn thỉnh Bắc Phương Hắc Đế Lãng Công Vương Phật lai ứng giáng hạ độ linh thần phù.
- Cẩn thỉnh Trung Ương Huỳnh Đế Đường Công Vương Phật lai ứng giáng hạ độ linh thần phù.
- Ông chỉ thiên, thiên thành phù.
- Ông chỉ địa, địa bình phù.
- Ông chỉ nhân, nhân trường sinh.
- Ông chỉ quỷ, quỷ diệt hình.
- Cấp cấp như luật lệnh.**Chú này dùng để sên vào các loại bùa Lỗ Ban làm việc chính, các Bùa không có chú có thể sên chú này.